top of page
  • Zdjęcie autoraKancelaria Nowicki

RODO - zmiany w krajowym systemie prawnym w 2019 rokuDostosowanie do przepisów RODO to nie tylko obowiązek administratorów czy podmiotów przetwarzających, ale także niezwykle istotne działania ustawodawcy zmierzające do harmonizacji wewnętrznych przepisów krajowych z wymogami unijnego rozporządzenia. Pod tym względem rok 2019 przyniósł znaczące zmiany. Efektem tych działań jest Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (tzw. ustawa wdrażająca RODO). Akt prawny, obowiązujący od 4 maja 2019 r., wprowadził modyfikacje w 162 ustawach z różnych obszarów, m.in. prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa oświatowego, oraz przepisach istotnych dla wielu branż. Przywołane zmiany wymuszają na administratorach weryfikację oraz niejednokrotnie zmianę przyjętych po 25 maja 2018 r. rozwiązań w zakresie przetwarzania danych dotyczących.


Ustawa wprowadza między innymi zmiany dla małych przedsiębiorców. Firmy, które zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i nie mają obrotu większego niż 2 mln euro netto rocznie (ok. 8,6 mln zł) nie muszą bezpośrednio informować każdego, że przetwarzają jego dane osobowe. Wystarczy, że spełnią obowiązek informacyjny wskazany w art. 13 RODO zrealizują poprzez wywieszą informacji w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępni na swojej stronie internetowej. Czy jest to ułatwieniem dla małych podmiotów? Nie do końca jest oczywiste.

Comments


bottom of page