top of page
Image by Tingey Injury Law Firm

NIERUCHOMOŚCI

 • Przygotowywania, opiniowania i negocjowania umów w obrocie
  nieruchomościami, w tym w szczególności:

  • umów sprzedaży nieruchomości,

  • umów deweloperskich oraz umów przedwstępnych,

  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, w tym umów najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

 • Ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości.

 • Obsługujemy inwestorów prywatnych, deweloperów, instytucje publiczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

 

W celu przedstawienia pełnej oferty, zapraszamy do kontaktu.

bottom of page