top of page
Sędzia

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE

  • Upadłość konsumencka, przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz doradztwo w tym zakresie.

  • Reprezentowanie mocodawców w postępowaniu upadłościowym

i restrukturyzacyjnym.

  • Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania upadłościowego.

  • Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

  • Doradztwo z zakresu Prawa upadłościowego

i restrukturyzacyjnego.

 

W celu przedstawienia pełnej oferty, zapraszamy do kontaktu.

bottom of page