top of page
Sędzia i młotek

PRAWO KANONICZNE

  • Zastępstwo procesowe w charakterze adwokata lub pełnomocnika przed Sądem kościelnym w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

  • Reprezentowanie stron i pomoc prawna w zakresie kościelnego prawa karnego.

  • Reprezentacja w procesach karnych wobec osób duchownych.

  • Kompleksowe porady prawne z zakresu Prawa kanonicznego.

  • Sporządzanie skargi powodowej oraz innych pism procesowych

w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

  • Redagowanie pism w sprawach o zdjęcie klauzuli zabraniającej zawarcie nowego małżeństwa.

  • Redagowanie pism oraz reprezentowanie w sprawach kościelno - administracyjnych.

 

W celu przedstawienia pełnej oferty, zapraszamy do kontaktu.

bottom of page