top of page
JACEK WOJCIECH NOWICKI

ADWOKAT KOŚCIELNY

Partner zarządzający

Założyciel KANCELARII NOWICKI.

Urodzony 15 sierpnia 1966 roku w Warszawie, jest absolwentem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Posiada zawodowy tytuł magistra prawa kanonicznego. 

Praca magisterska pod kierunkiem ks. dr hab. Janusza Gręźlikowskiego profesora UKSW „Małżeństwo i rodzina

w świetle uchwał Pierwszego Synodu Diecezji Warszawsko-Praskiej (1998-2000)”.

Zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana Papieża Jana Pawła II o Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego.

Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

Obecnie doktorant Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

w Warszawie.

Promotor - ks. prof. H. Stawniak.

bottom of page