top of page
DARIUSZ PIESIO

EKSPERT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

I SPRAW CELNYCH

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing, uzyskując

w 2000 roku tytuł magistra o specjalności Zarządzanie finansami.

W latach 1993 - 2012 w trakcie służby w Administracji Celnej pełnił różne obowiązki, na rożnych stanowiskach w strukturach wewnętrznych i zewnętrznych: w tym Naczelnika Oddziału, Kierownika oddziału, Kierownika zmiany, eksperta celnego.

Był członkiem wielu zespołów i grup zadaniowych. Uczestniczył

w wielu szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Finansów. Przez kilka lat nadzorował komórkę postępowania celnego. Specjalizował się w podatku akcyzowym z tytułu importu

i wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych. Implementował i kontrolował realizacje przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

W latach 2012 – 2015 pracował w Spółce, należącej w całości do Skarbu Państwa, w której nadzorował komórkę kontroli wewnętrznej. Prowadził kontrole w Spółce i jej oddziałach w całej Polsce oraz uczestniczył w kontrolach i audytach prowadzonych w stosunku do Spółki. Przez trzy lata na polecenie Zarządu Spółki, kierował pracą Biura Organizacyjno – Administracyjnego.

Przygotowywał przepisy wewnętrzne, instrukcje, regulaminy, przygotowywał oraz wdrażał w Spółce Politykę Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych. Uczestniczył w procesie restrukturyzacji Spółki.

W latach 2015 – 2017 współpracując z firmami

z terenu całego kraju opracowywał i wdrażał rozwiązania organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji. W wielu podmiotach pełnił funkcje Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Od 2017 roku w ramach własnej działalności specjalizuje się

w zakresie bezpieczeństwa informacji ochrony danych, w tym danych osobowych oraz postępowań celnych, akcyzowych i ochrony środowiska. Opracowuje i wdraża rozwiązania organizacyjne

z zakresu ogólnego rozporządzenia ochrony danych (RODO) oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Prowadzi audyty przedwdrożeniowe i powdrożeniowe – RODO oraz szkolenia

z zakresu Ochrony Danych, w tym Danych Osobowych. Realizuje zadania zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Jest audytorem wewnętrznym SZBI. Posiada uprawnienia agenta celnego.

Dariusz_Piesio_zdjęcie_biznesowe.jpg
bottom of page